Skip to main content

Origo gatelys

Origo gatelys er et komplett system for forvaltning og dokumentasjon av gatelysanlegg. Løsningen er basert på et brukervennlig skybasert system som også inneholder feltapplikasjoner, arbeidsordrehåndtering, feilmeldingstjeneste og dashboard for administrasjonen. Forvaltningsløsningen er basert på ArcGIS som bl.a. inneholder GIS analyseverktøy, støtter rapportering og import/eksport av f.eks. anleggsdokumentasjon.

Origo gatelys er et fleksibelt og konfigurerbart system som kan tilpasses gatelyseiers prosesser og behov. Løsningen bygger på ArcGIS Online og er basert på navngitte (unike) brukere i ArcGIS. Systemet har støtte for adgangskontroll, roller og rettigheter ned på attributtnivå. Det gjør også at man har full kontroll over hvem som har gjort hva i gatelysbasen.

Gatelysløsningen gir en sømløs prosess for gatelyseier (kommunen) til å forvalte sin gatelys-infrastruktur på en effektiv måte, enten på egen hånd eller ved hjelp av innleide entreprenører. Løsningen tilbyr feltløsninger både for inspeksjon, tilstandskontroll og feilretting enten av kommunens egne folk eller innleide montører.

Origo gatelys